Ile czeka się na rozprawę oraz rozwód i czas trwania rozwodu w Poznaniu

Ile czeka się na rozprawę oraz rozwód i czas trwania rozwodu w Poznaniu

Rozwód jest bardzo trudną rzeczą dla każdego, niezależnie od okoliczności Cię otaczających. W niektórych przypadkach postępowanie rozwodowe przechodzi płynnie, a małżonkowie mogą rozwodzić się bez walki. Kiedy małżeństwo kończy się, małżonkowie i ich dzieci często stają przed burzą stresujących wydarzeń: nowe ustalenia życiowe, porozumienia rodzicielskie, alimenty, podział majątku i oczywiście decyzje dotyczące nieruchomości, hipoteki i pieniędzy. Emocje spowodowane tymi zmianami mogą utrudniać małżonkom w zrozumieniu procesu prawnego rozwodu, a nawet mogą osłabić ich zdolność do podejmowania właściwych decyzji. Ale jeśli jesteś w sytuacji, w której czujesz, że musisz wygrać swoją sprawę rozwodową, oto kilka wskazówek, aby to się stało.

Jeśli nie masz jeszcze adwokata, z którym pracowałeś w przeszłości, znalezienie go może czasami być przytłaczającym procesem. Szukaj adwokata, który ma doświadczenie lub jest wyspecjalizowany w rozwodach. Po znalezieniu prawnika rozwodowego, który ma profesjonalne podejście, rozważ również wybór kogoś, kto ma charyzmę - może to często pomóc złagodzić niepokój, który rozwód może przynieść.

Podczas rozwodu pojawia się wiele istotnych decyzji i nie wiesz jakie konsekwencje mogą one przynieść. Jakie alimenty żądać, co jest usprawiedliwionym wydatkiem na dziecko, jak uregulować kontakty i władzę rodzicielską, czy dzielić majątek co z kredytem hipotecznym? Zawsze skonsultuj to z dobrym adwokatem, który będzie potrafił Ci wytłumaczyć konsekwencję swoich decyzji.

Twoi rozwiedzeni przyjaciele mogą udzielać porad o tym, co powinno się stać w twoim rozwodzie. Niestety, informacje i porady, które otrzymujesz od innych ludzi, mogą być mylące lub złe. Każdy rozwód ma inny zestaw problemów. Twoi znajomi mogą nie uwierzyć, co wydarzyło się w waszym małżeństwie. Ważne, aby nie opierać swoich decyzji na temat doświadczeń innych osób. Zamiast tego opieraj się na radach, które otrzymujesz od swojego adwokata.

Przygotuj się na przyszłość. Obsesja na punkcie wszystkich złych rzeczy, które uważasz, że zrobił Twój współmałżonek podczas małżeństwa, uniemożliwi Ci przejście przez rozwód i podejmowanie decyzji, które są w najlepszym interesie Twojej rodziny. Spróbuj zapomnieć o przeszłości i skupić się na przyszłości. Podejdź do rozwodu z gotowością do współpracy z współmałżonkiem, aby osiągnąć najlepszy możliwy wynik dla twojej rodziny.

W tym wpisie opisujemy tylko część zagadnień związanych z rozwodem. Przeczytaj więcej naszych opracowań na temat rozwodu tutaj

https://kancelaria-prawo-rodzinne.com/rozwod-poznan

 

Jak przygotować się do rozwodu

Przede wszystkim istnieje pięć obszarów niezgody między małżonkami, które mają być negocjowane. To jest:

1. Rozwód z orzekaniem o winie czy bez orzekania o winie

2. Władza rodzicielska nad małoletnimi dziećmi stron

3. Kontakty rodzica z dzieckiem

4. Alimenty na dzieci

5. Alimenty na byłą żonę

6. Podział majątku

Musisz wiedzieć, co cię może spotkać. Stąd też niezbędne jest ustalenie planu. Musisz przemyśleć również swoją sytuację z adwokatem, który zajmuje się sprawami rozwodowymi. Wiele rzeczy da się przewidzieć i zaplanować.

1. Plan rozwodu – Strategia procesowa

2. Analiza planu z adwokatami

3. Wyznaczenie celu rozwodowego

4. Zgromadzenie dowodów

5. Wskazanie świadków na naszą korzyść

6. Pilnowanie terminów. Każde potknięcie np. przeoczenie terminu na złożenie zażalenia, apelacji, może być wykorzystane na korzyść drugiej strony. Pilnuj terminów.

7. Obecność na rozprawie.

8. Przygotowanie do sprawy.

9. Przekonywanie Sędziego do stanowiska klienta

Wiele osób rozpoczyna rozwód, mając nadzieję na pokonanie współmałżonka w sądzie. W rzeczywistości taki małżonek rzadko jest prawdziwym zwycięzcą. Typowy rozwód obejmuje różne problemy, takie jak opieka nad dziećmi, alimenty, władzę rodzicielską, kontakty czy podział majątku. Nie zawsze dostajemy to czego chcemy. Zawsze rozważ ugodę zanim rozpoczniesz walkę.

Rozwód Poznań

Zaczynamy od pozwu o rozwód, drugi małżonek po jego otrzymaniu z sądu sporządza odpowiedź na pozew. Pierwsza rozprawa jest po około 2-3 miesiącach od złożenia pozwu o rozwód. Na rozprawie adwokaci i radcowie prawni przedstawiają dowody i argumenty dla każdej ze stron, a sędzia decyduje o nierozwiązanych kwestiach, w tym o opiece nad dziećmi i wizytach, alimentach, władzy rodzicielskiej, miejscu zamieszkania dzieci. Po tym, jak sędzia podjął decyzję, przyznaje rozwód.

Zasada trwałości małżeństwa nie oznacza jego nierozerwalności, dlatego art. 56 § 1 KRO przewiduje możliwość rozwiązania małżeństwa przez rozwód, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Separacja różni się od instytucji rozwodu tym, że do orzeczenia separacji wystarczy zupełny (a nie również trwały, jak przy rozwodzie) rozkład pożycia. Ponadto małżonkowie pozostający w separacji są nadal w trwającym związku małżeńskim, co sprawia, że nie mogą oni zawierać nowego małżeństwa (art. 56 § 1 i art. 611 § 1 KRO). Różnica dotyczy również nazwiska po rozwodzie i separacji. Podczas kiedy małżonek rozwiedziony może w ciągu 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa, małżonek pozostający w separacji takiego uprawnienia nie ma.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy stosuje przesłanki rozwodu, wprowadzając jedną pozytywną oraz trzy negatywne przesłanki rozwodu. Przesłankę pozytywną stanowi zupełny i trwały rozkład pożycia małżonków (art. 56 § 1 KRO). Do przesłanek negatywnych należą:

1)  dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków (art. 56 § 2 KRO);

2)  sprzeczność żądania rozwodu z zasadami współżycia społecznego (art. 56 § 2 KRO);

3)  wyłączna wina małżonka żądającego rozwodu (art. 56 § 3 KRO).

Sąd jest obowiązany do wszechstronnego wyjaśnienia, jakie były przyczyny rozkładu pożycia, tj. jakie okoliczności doprowadziły do jego powstania. Ustalenie tych okoliczności jest przede wszystkim niezbędne dla oceny charakteru i stopnia rozkładu pożycia, zwłaszcza z punktu widzenia jego trwałości, stanowiąc w myśl art. 56 § 1 KRO konieczny warunek jego dopuszczalności (uchw. SN z 18.3.1968 r., III CZP 70/66, OSNCP 1968, Nr 5, poz. 77).

Ustalenie przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego może też mieć istotne znaczenie dla oceny, czy żądanie rozwodu nie jest w okolicznościach danej sprawy sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub też czy z żądaniem rozwodu nie występuje małżonek wyłącznie winny rozkładowi pożycia. Ponadto ustalenie przyczyn rozkładu ma znaczenie dla ustalenia, czy odmowa drugiego małżonka wyrażenia zgody na rozwód nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Ustalenie przyczyn rozwodu pożycia małżeńskiego ma też istotne znaczenie przy ocenie, czy wskutek rozwodu nie ucierpi dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków, a także któremu z rodziców powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Jest oczywiste, iż ustalenie przyczyn rozkładu pożycia ma też istotne znaczenie dla ustalenia winy w doprowadzeniu do rozkładu pożycia małżeńskiego. Należyte wyjaśnienie przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego jest również konieczne do rozstrzygnięcia, czy w konkretnym wypadku występują – i w jakim stopniu – negatywne przesłanki rozwodowe.

Główny Urząd Statystyczny w Rocznikach Demograficznych wymienia następujące przyczyny rozwodów:

1) niedochowanie wierności małżeńskiej;

2) nadużywanie alkoholu;

3) naganny stosunek do członków rodziny;

4) trudności mieszkaniowe;

5) nieporozumienia na tle finansowym;

6) niezgodność charakterów;

7) niedobór seksualny;

8) dłuższa nieobecność;

9) różnice światopoglądowe;

10) inne.

Czasami małżonkowie mogą dobrowolnie rozwiązać wszystkie swoje problemy za pośrednictwem mediacji lub ugody. Sędzia zada kilka podstawowych pytań faktycznych oraz to, czy każda ze stron rozumie i decyduje się na zawarcie ugody. Gdy wyrok jest nie po waszej myśli, obaj małżonkowie mogą odwołać się od decyzji sędziego do sądu wyższej instancji. Pamiętaj również, że do ugód zwykle nie można się odwołać, jeśli oboje małżonkowie wyrażą zgodę na ich warunki.

Trudno powiedzieć, ile czasu te wszystkie kroki zajmą. Cały proces może trwać od kilku miesięcy do kilku lat. Ogólnie rzecz biorąc, im częściej małżonkowie będą współpracować i zgadzać się na rozsądne kompromisy, tym płynniejszy i szybszy będzie rozwód.

Pomyślnie nawiguj na osi czasu rozwodu z doświadczonym adwokatem. Doświadczony adwokat rozwodowy może bezpiecznie poprowadzić Cię przez harmonogram wydarzeń związanych z rozwodem i chronić twoje bezpieczeństwo finansowe, często wykrywając problemy, zanim staną się prawdziwymi problemami. Od wstępnego przejrzenia na temat dokumentów, które należy przedstawić podczas pierwszej konsultacji, aż po wskazówki na rozprawach i orzeczeniach sądowych, adwokat rozwodowy będzie walczył o Twój najlepszy interes.

Poniżej przedstawimy statystyki związane z rozwodem w Poznaniu i nie tylko

Źródło - Rocznik Demograficzny GUS 2018

5/5 - (1201 votes)