Twoja sprawa z zakresu prawa rodzinnego jest już wystarczająco stresująca. Nie powinieneś rozbijać banku tylko po to, aby upewnić się, że jesteś chroniony

Jak nie pozwolić na obniżenie alimentów na córkę czy syna na czas trwania sprawy o alimenty

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec ich dzieci stanowi uszczegółowienie ogólnego obowiązku „troszczenia się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka” i należytego przygotowania go, odpowiednio do jego uzdolnień, do pracy zawodowej. Powinność tę jako treść władzy rodzicielskiej w zakresie pieczy nad osobą dziecka ustanawia art. 96 zd. 2 krio. Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dzieci ma zatem dwojaką postać: wyraża się świadczeniami o charakterze materialnym oraz osobistymi staraniami o jego utrzymanie i w razie potrzeby wychowanie.

Jak nie pozwolić na obniżenie alimentów na córkę czy syna na czas trwania sprawy o alimenty Poznań

Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka i rodziny, może polegać także, w całości lub części, na osobistych staraniach o jego utrzymanie lub wychowanie. Okoliczności konkretnego stanu faktycznego są podstawą do oceny, czy osobiste starania wyczerpują obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w całości czy tylko w części.

Ponadto, zgodnie z treścią art. 135 § 1 krio zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Usprawiedliwione potrzeby dziecka powinny być oceniane nie tylko na podstawie wieku, lecz również miejsca pobytu dziecka, jego środowiska, możliwości zarobkowych zobowiązanych do jego utrzymania i całego szeregu okoliczności każdego konkretnego przypadku. W szczególności usprawiedliwionych potrzeb nie można odrywać od pojęcia zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego a także od zasady równej stopy życiowej. Pojęcia te w praktyce pozostają we wzajemnej zależności i obie przesłanki wzajemnie na siebie rzutują, zwłaszcza przy ustalaniu przez Sąd wysokości alimentów. Górną granicą świadczeń alimentacyjnych są zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego, chociażby nawet w tych ramach nie znajdowały pokrycia wszystkie usprawiedliwione potrzeby uprawnionego do alimentacji (orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 10 października 1970 r., III CRN 350/69, opublikowane w OSNCP 1970, nr 2, poz. 15 i orzeczenie SN z dnia 20 stycznia 1972 r., III CRN 470/71, I.. Pr 1972, nr 1-2, poz. 15). Możliwości zarobkowych i majątkowych nie należy przy tym utożsamiać z wysokością faktycznych zarobków, ale według tego, jakie dochody może osiągnąć zobowiązany do alimentowania przy założeniu, że dokłada wszelkich starań i wykorzystuje wszystkie swoje siły umysłowe i fizyczne.

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy w licznych przepisach statuuje, wskazaną wyżej, zasadę równej stopy życiowej rodziców i dzieci. Od chwili urodzenia się dziecka rodzice są zobowiązani zapewnić mu utrzymanie na takiej samej stopie, na jakiej sami żyją. Rodzice zmuszeni są zatem dzielić się z dziećmi nawet bardzo szczupłymi dochodami, a w sytuacjach skrajnych, zwłaszcza o charakterze przejściowym, sprostanie obowiązkowi alimentacyjnemu wymagać będzie poświęcenia części składników majątkowych (innymi słowy sprzedaży elementów majątku). Rodzice nie mogą uchylić się od obowiązku alimentacyjnego na tej podstawie, iż wykonywanie jego stanowiłoby dla nich nadmierny ciężar (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16.12.1987 r. w sprawie III CZP 91/86 opubl. OSNC 1988/4/42). Wysokość alimentów powinna jednak zostać określona na takim poziomie, aby nie doprowadzić do niedostatku zobowiązanego.

Jak nie pozwolić na obniżenie alimentów na córkę czy syna na czas trwania sprawy o alimenty Poznań

Zgodnie z treścią art. 730 § 1 KPC w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia. Udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Natomiast interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie (art. 7301 § 1 i 2 KPC)

W myśl art. 731 KPC zabezpieczenie nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia, chyba że ustawa stanowi inaczej. Natomiast w sprawach o alimenty, zgodnie z art. 753 § 1 KPC, zabezpieczenie może polegać na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty uprawnionemu jednorazowo lub okresowo określonej sumy pieniężnej. W sprawach tych podstawą zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia.

Sprawa sądowa opracowana przez Kancelarię

Wnioskiem złożonym na rozprawie powód M. D. wniósł o zmianę postanowienia zabezpieczającego z dnia 26 marca poprzez zobowiązanie powoda, na czas trwania postępowania, do łożenia na utrzymanie małoletniego pozwanego D. D. (1) oraz pozwanej A. D. kwot po 300 zł miesięcznie tytułem alimentów.

Na uzasadnienie swojego stanowiska powód podniósł, iż od dnia postanowienia zabezpieczającego jego sytuacja osobista i zawodowa uległa zmianie. Jeszcze przed pierwszą rozprawą powód zasłabł w pracy, został odwieziony do szpitala. Od początku czerwca przebywa na zwolnieniu lekarskim, a problemy zdrowotne powoda spowodowane są brakiem środków na regularny wykup leków. Obecnie powód ma być diagnozowany w kierunku cukrzycy. Uległ załamaniu nerwowemu. Został skierowany na komisję lekarską Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w celu wydania orzeczenia. Zwiększyły się wydatki na leki i opiekę medyczną powoda. Z uwagi na stan zdrowia psychicznego powód musi korzystać z regularnych konsultacji lekarskich, a brak wolnych terminów w poradniach publicznych zmusza powoda do korzystania z poradni prywatnej. Aktualnie powód pobiera zasiłek chorobowy, prawdopodobnie nie będzie w stanie wrócić do pracy w ustawowym terminie, co może skutkować rozwiązanie stosunku pracy powoda z uwagi na długotrwałą nieobecność w pracy

Jak nie pozwolić na obniżenie alimentów na córkę czy syna na czas trwania sprawy o alimenty Poznań

Zmianie nie uległy bowiem ani możliwości zarobkowe powoda, ani uzasadnione potrzeby pozwanych. Przeciwnie, w toku przedmiotowego postępowania koszty utrzymania pozwanych wzrosły. Pozwana A. D. przygotowuje się do egzaminu maturalnego oraz studiów medycznych. Uczęszcza na korepetycje z matematyki. Bierze udział w rocznym kursie z chemii w Szkole, którego koszt wyniósł 1 800 zł. Koszty utrzymania pozwanej to około 1 000 – 1 100 zł miesięcznie, w tym udział w kosztach utrzymania mieszkania 260 zł, wyżywienie 300 zł, komitet rodzicielski 20 zł, korepetycje z matematyki 200 zł, ubrania 100 – 200 zł, chemia 70 – 100 zł, karta miejska 50 zł, telefon 70 zł, podręczniki. W lipcu pozwana wyjechała na obóz sportowy, którego koszt sfinansowała matka i babka pozwanej. Nie wyjeżdżała z powodu braku środków. Pozwana nie posiada środków finansowych na kino, teatr. U małoletniego D. stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się – dysleksję rozwojową: dysortografię. Uzasadnione potrzeby małoletniego to kwota około 810 zł miesięcznie w tym, udział w kosztach utrzymania mieszkania 260 zł, wyżywienie 300 zł, komitet rodzicielski 20 zł, podstawowe ubranie 100 zł, chemia, środki higieniczne 70 zł, karta miejska 50 zł, telefon 30 zł. We wrześniu koszty trzymania małoletniego wzrastają o wydatki szkolne.

Od dnia postanowienia zabezpieczającego zmianie nie uległy możliwości zarobkowe matki pozwanych, która osiąga zarobki w kwocie 1 240 zł netto. W ocenie Sądu, takie zmianie nie uległy także możliwości zarobkowe powoda. Istotnie, w dniu 10 marca powód zasłabł w pracy, został przewieziony karetką pogotowia do szpitala, ale po podaniu kroplówki i badaniach lekarskich został wypisany ze szpitala. Powód nie korzystał ze zwolnienia lekarskiego. Na zwolnieniu lekarskim powód przebywa od czerwca, jednakże nadal pozostaje w stosunku pracy z pracodawcą, otrzymuje świadczenia. Nie złożył żadnego dokumentu na okoliczność pobierania zasiłku chorobowego i jego wysokości czy skierowania na komisję lekarską. Powyższe okoliczności znane były Sądowi Okręgowemu w dacie rozpoznawania zażalenia powoda na postanowienie zabezpieczające, podobnie jak i informacja o zadłużeniu powoda. Sąd opiera swoje rozstrzygnięcie na faktach, a nie przypuszczeniach dotyczących przyszłości zawodowej powoda. Postanowienie Sądu Rejonowego – V Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 10 września 2015 r. V RC 913/14

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Adwokat Mateusz Ziębaczewski

Mateusz Ziębaczewski to doświadczony adwokat i specjalista od prawa rodzinnego. Swoją wiedzą i umiejętnościami służy klientom, pomagając im w najbardziej skomplikowanych sprawach rodzinnych. Gdy nie pisze artykułów na blogu, reprezentuje swoich klientów w sądzie, dążąc do osiągnięcia najlepszych dla nich rozwiązań.

email telefon LinkedIn

Zobacz pozostałe wpisy autora

Jarocin Gostyń Szamotuły Pleszew Czarnków Trzcianka Oborniki Chodzież Piła Gorzów Wielkopolski Konin Turek Nowy Tomyśl Leszno Wolsztyn Grodzisk Wielkopolski Gniezno Słupca Skoki Kalisz Śrem Buk Kostrzyn Duszniki Kościan Września Środa Wielkopolska Murowana Goślina Ostrów Wielkopolski Kórnik Luboń Swarzędz Opalenica Wągrowiec Krotoszyn Pobiedziska Pniewy Rogoźno Wronki Powidz S uchy Las Biedrusko Tarnowo Podgórne Komorniki Dopiewo Przykona Kleczew Czerwonak Stęszew Kleszczewo Rokietnica Międzychód, Łódź Wrocław Warszawa Katowice Kraków Rzeszów Lublin Gdańsk Szczecin Zielona Góra Opole Śląsk Kielce Olsztyn Bydgoszcz, Mińsk Mazowiecki Wołomin Pruszków Radom Otwock Legionowo Garwolin Grójec Ciechanów Grodzisk Mazowiecki Płońsk Ostrołęka, Dwór Mazowiecki Żyrardów Wyszków Mińsk Mazowiecki Łomianki Marki Ząbki Józefów Konstancin Sochaczew Nadarzyn Wólka, Kosowska Tarczyn Góra Kalwaria Wiskitki Teresin Zaborów Węgrów Warka Sokołów Przasnysz Pułtusk Raszyn Siedlce Białystok

Kancelaria Prawa Rodzinnego w Poznaniu