Twoja sprawa z zakresu prawa rodzinnego jest już wystarczająco stresująca. Nie powinieneś rozbijać banku tylko po to, aby upewnić się, że jesteś chroniony

Egzekucja i ściąganie alimentów przez komornika jak dziecko – syn czy córka – zamieszkał z ojcem

Dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może oprzeć powództwo także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także na zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zgłoszenie tego zarzutu w sprawie było z mocy ustawy niedopuszczalne.

Istotą ww. powództwa opozycyjnego jest wykazanie, że sam tytuł wykonawczy nie odpowiada istotnemu i rzeczywistemu stanowi rzeczy. Powództwo przeciwegzekucyjne nie prowadzi do ponownego merytorycznego rozpoznania sprawy zakończonej prawomocnym lub natychmiast wykonalnym orzeczeniem sądowym. Jego celem jest pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, nie zaś podważenie treści orzeczenia sądowego, które zaopatrzono w klauzulę wykonalności. Innymi słowy, dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub w części, jeżeli przeczy zdarzeniom na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, przez co w doktrynie rozumie się zaprzeczenie przez dłużnika obowiązkowi spełnienia na rzecz wierzyciela świadczenia objętego tytułem egzekucyjnym. Powództwo przeciwegzekucyjne nie może natomiast w żadnym wypadku kwestionować, ani zmierzać do uchylenia powagi rzeczy osądzonej (vide: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 lipca 2012 roku, sygn. akt II CSK 760/11, LEX nr (…)).

Egzekucja i ściąganie alimentów przez komornika jak dziecko – syn czy córka – zamieszkał z ojcem tatą Poznań

Powództwo przeciwegzekucyjne skierowane jest na pozbawienie lub ograniczenie wykonalności tytułu wykonawczego. Może być ono zatem realizowane do momentu, gdy istnieje potencjalna możliwość wykonania tytułu wykonawczego. Taka potencjalna możliwość na pewno istnieje w przypadku dobrowolnych wpłat ze strony dłużnika, potrącenia wzajemnych wierzytelności czy spłaty długu w inny sposób, ale poza postępowaniem egzekucyjnym wytoczonym przez wierzyciela, bowiem wówczas komornik nie odnotowuje faktu spłaty długu na tytule wykonawczym i nie gaśnie wykonalność tytułu wykonawczego.

Natomiast prawo do wytoczenia powództwa opozycyjnego dłużnik traci dopiero z chwilą wyegzekwowania przez wierzyciela świadczenia objętego tytułem wykonawczym w toku prowadzonego na jego wniosek postępowania egzekucyjnego i odnotowania tego faktu przez komornika na tytule wykonawczym. W wypadku bowiem zupełnego zaspokojenia roszczenia w toku egzekucji gaśnie wykonalność wykonanego w całości tytułu wykonawczego i odpada tym samym możliwość wytoczenia powództwa przeciwegzekucyjnego. (por.: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 stycznia 2016 r., IV CSK 282/15, postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 30 maja 2014 r., II CSK 679/13, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 2010 r., II CSK 592/09, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 listopada 2005 r., V CK 296/05, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 2002 r., I PKN 197/01, Wokanda 2002/12/27; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 1988 r., I CR 255/88).

Egzekucja i ściąganie alimentów przez komornika jak dziecko – syn czy córka – zamieszkał z ojcem tatą Poznań

Sprawa sądowa opracowana przez Kancelarię

Wyrokiem z dnia 22 maja Sąd Okręgowy orzekł rozwód związku małżeńskiego pomiędzy W. D. i J. D. z winy obu stron. W punkcie 2 wyroku powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi M. i M. D. (2) obojgu rodzicom, ustalając miejsce zamieszkania dzieci przy matce.

W punkcie 3 wyroku obciążono kosztami utrzymania małoletniego M. D. (1) oboje rodziców, ustalając udział W. D. na kwotę po 600 zł miesięcznie, płatną do rąk matki – J. D. z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami w wypadku uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat.

W punkcie 4 wyroku obciążono kosztami utrzymania małoletniej M. D. (3) oboje rodziców, ustalając udział W. D. na kwotę po 600 zł miesięcznie, płatną do rąk matki – J. D. z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami w wypadku uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat (dowód: odpis wyroku k.14).

W dniu 23 kwietnia J. D. jako przedstawiciel ustawowy małoletnich M. i M. D. (2) złożyła do Komornika S. przy Sądzie Rejonowym wniosek o egzekucję alimentów przeciwko W. D. w celu wyegzekwowania alimentów zaległych w sumie 4640 zł oraz alimentów bieżących w kwocie po 1200 zł miesięcznie, plus odsetki.

Postanowieniem Sąd Rejonowy d że miejscem zamieszkania małoletniego M. D. (1) będzie każdorazowe miejsce zamieszkania ojca, zmieniając tym samym pkt 2 wyroku Sądu Okręgowego. Wyrokiem Sąd Rejonowy uchylił obowiązek alimentacyjny W. D. orzeczony w punkcie 3 wyroku Sądu Okręgowego.

Małoletni M. D. (1) mieszka z ojcem W. D. Od czasu przeprowadzki, J. D. nie przekazuje na jego rzecz alimentów, jednak opłaca jego rachunek za telefon, przekazuje mu kieszonkowe w miarę potrzeb syna i własnych możliwości finansowych. Powód nie zwracał się do matki małoletniego o cofnięcie wniosku o egzekucję, z uwagi na konflikt między stronami.

Egzekucja i ściąganie alimentów przez komornika jak dziecko – syn czy córka – zamieszkał z ojcem tatą Poznań

W przedmiotowym postępowaniu powód W. D., powołując się na art. 840 § 1 pkt 2 KPC tj. zdarzenia, które zaistniały po wydaniu tytułu egzekucyjnego, czyli przeprowadzkę małoletniego syna od matki do ojca. W ocenie Sądu przedmiotowa okoliczność uzasadnia żądanie pozwu. Od dnia 1 stycznia powód nie powinien był uiszczać do rąk J. D. alimentów, ponieważ realizował obowiązek alimentacyjny wobec syna w głównej mierze poprzez osobiste starania o jego utrzymanie i wychowanie. Ten stan znalazł ponadto odzwierciedlenie w orzeczeniach, ustalających miejsce zamieszkania małoletniego M. D. (1) oraz uchylających obowiązek alimentacyjny W. D. wobec syna. Wyrok Sądu Rejonowego – V Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 12 maja 2015 r. V RC 899/14

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Adwokat Mateusz Ziębaczewski

Mateusz Ziębaczewski to doświadczony adwokat i specjalista od prawa rodzinnego. Swoją wiedzą i umiejętnościami służy klientom, pomagając im w najbardziej skomplikowanych sprawach rodzinnych. Gdy nie pisze artykułów na blogu, reprezentuje swoich klientów w sądzie, dążąc do osiągnięcia najlepszych dla nich rozwiązań.

email telefon LinkedIn

Zobacz pozostałe wpisy autora

Jarocin Gostyń Szamotuły Pleszew Czarnków Trzcianka Oborniki Chodzież Piła Gorzów Wielkopolski Konin Turek Nowy Tomyśl Leszno Wolsztyn Grodzisk Wielkopolski Gniezno Słupca Skoki Kalisz Śrem Buk Kostrzyn Duszniki Kościan Września Środa Wielkopolska Murowana Goślina Ostrów Wielkopolski Kórnik Luboń Swarzędz Opalenica Wągrowiec Krotoszyn Pobiedziska Pniewy Rogoźno Wronki Powidz S uchy Las Biedrusko Tarnowo Podgórne Komorniki Dopiewo Przykona Kleczew Czerwonak Stęszew Kleszczewo Rokietnica Międzychód, Łódź Wrocław Warszawa Katowice Kraków Rzeszów Lublin Gdańsk Szczecin Zielona Góra Opole Śląsk Kielce Olsztyn Bydgoszcz, Mińsk Mazowiecki Wołomin Pruszków Radom Otwock Legionowo Garwolin Grójec Ciechanów Grodzisk Mazowiecki Płońsk Ostrołęka, Dwór Mazowiecki Żyrardów Wyszków Mińsk Mazowiecki Łomianki Marki Ząbki Józefów Konstancin Sochaczew Nadarzyn Wólka, Kosowska Tarczyn Góra Kalwaria Wiskitki Teresin Zaborów Węgrów Warka Sokołów Przasnysz Pułtusk Raszyn Siedlce Białystok

Kancelaria Prawa Rodzinnego w Poznaniu