Twoja sprawa z zakresu prawa rodzinnego jest już wystarczająco stresująca. Nie powinieneś rozbijać banku tylko po to, aby upewnić się, że jesteś chroniony

Nie wyrażam zgody i nie zgadzam się na intercyzę oraz rozdzielność majątkową

Każdy z małżonków może z ważnych powodów żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. Zgodnie z art. 52 § 2 KRO rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu. Zniesienie wspólności majątkowej może nastąpić tylko w czasie trwania małżeństwa, gdy istnieje między małżonkami wspólność majątkowa.

Z treści przepisu art. 52 § 1 KRO wynika, że jedyną przesłanką ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej na żądanie małżonka jest istnienie ważnych powodów. W tym miejscu należy wskazać, że pojęcie „ważnych powodów” nie zostało przez ustawodawcę w żaden sposób sprecyzowane – brak jest legalnej definicji tego pojęcia, ustawodawca nie wskazał choćby katalogu przykładowych okoliczności przemawiających za zniesieniem wspólności majątkowej małżeńskiej. Jego rozumienie kształtują doktryna oraz judykatura.

W wyroku z dnia 31 stycznia 2003 r. Sąd Najwyższy (IV CKN 1710/2000 Lex Polonica nr 377918) wskazał, że przez ważne powody dające podstawę do zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej przyjęło się w doktrynie i judykaturze rozumieć wytworzenie się takiej sytuacji, która w konkretnych okolicznościach faktycznych wywołuje stan pociągający za sobą naruszenie lub poważne zagrożenie interesu majątkowego jednego z małżonków i z reguły także dobra rodziny.

Nie wyrażam zgody i nie zgadzam się na intercyzę oraz rozdzielność majątkową

W piśmiennictwie podkreśla się, że ważnymi powodami uzasadniającymi zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej są zachowania jednego z małżonków polegające na trwonieniu majątku wspólnego na skutek hulaszczego trybu życia, alkoholizmu, rażącej niegospodarności itp., uchylaniu się od pomnażania i utrzymywania substancji majątku wspólnego albo też zatrzymaniu tego majątku wyłącznie dla siebie i niedopuszczeniu współmałżonka do korzystania z niego.

Ważny powód uzasadniający zniesienie wspólności majątkowej może stanowić separacja faktyczna małżonków, uniemożliwiająca im współdziałanie w zarządzie majątkiem wspólnym i najczęściej zarazem stwarzająca zagrożenie interesów majątkowych jednego lub nawet obojga małżonków. Obojętne przy tym jest, czy zachodzi trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Z żądaniem zniesienia wspólności majątkowej może wystąpić również małżonek, który jest wyłącznie winny separacji. Wina jego, jak też wzgląd na dobro rodziny lub drugiego małżonka, powinny być brane pod uwagę jedynie przy ocenie żądania zniesienia wspólności z punktu widzenia zasad współżycia społecznego. W wyroku z dnia 13 stycznia 2000 r. Sąd Najwyższy (II CKN 1070/98 Lex Polonica nr 345337) przyjął, że ważnym powodem w rozumieniu art. 52 § 1 KRO nie jest każda postać (przejaw) separacji faktycznej małżonków, lecz tylko taka, która zarazem uniemożliwia lub znacznie utrudnia współdziałanie w zarządzie ich majątkiem wspólnym.

Ważne powody, w rozumieniu art. 52 § 1 KRO, są to nie tylko okoliczności natury majątkowej, jak trwonienie przez małżonka dochodów lub dokonywanie czynności powodujących uszczerbek we wspólnym majątku. Za ważne powody należy uznać również okoliczności, których źródła tkwią w rozdźwiękach między małżonkami natury osobistej, stwarzających taką sytuację, że wykonywanie zarządu przez każdego z małżonków nad ich wspólnym majątkiem jest niemożliwe lub w znacznym stopniu utrudnione i że wspólność majątkowa przestaje służyć dobru założonej przez małżeństwo rodziny (tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 6 listopada 1972 r., III CRN 250/72, OSNCP 1973, nr 6, poz. 113).

Sprawa sądowa opracowana przez Kancelarię

Powódka B. D. w pozwie z dnia 16 września wniosła o ustanowienie rozdzielności małżeńskiej majątkowej między nią a pozwanym M. D. (2) z dniem złożenia pozwu oraz zasądzenie na jej rzecz od pozwanego kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego wg norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu podniosła, że pozwany nie pracuje i nie łoży na utrzymanie rodziny. Wskazała, że pozwany nadużywa alkoholu i powódka obawia się, aby na ten cel nie zaciągał zobowiązań, czy kredytów. Powódka utrzymuje się z prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, której przedmiotem jest przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw. Pozwany w czasie ciągów alkoholowych nie pomaga w prowadzeniu działalności. Oczekuje, że powódka będzie go utrzymywać. Podniosła, że pozwany znęca się nad nią, wielokrotnie jej groził

Nie wyrażam zgody i nie zgadzam się na intercyzę oraz rozdzielność majątkową

W odpowiedzi na pozew pozwany wniósł o oddalenie pozwu w całości. Przyznał, że od lat zmaga się z chorobą alkoholową, ale podejmuje próby leczenia. Od jesieni przez okres 11 miesięcy pracował we wspólnym gospodarstwie z żoną. Wskazał, iż żona nie dzieli się z nim dochodem z prowadzonej wspólnie działalności gospodarczej, a pozwany od lat pracuje bez udziału we wspólnych dochodach. Dodatkowo podniósł, że strony prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, pomimo braku porozumienia pomiędzy nimi. Zaprzeczył, by zaciągał jakiekolwiek pożyczki krótkoterminowe. Nigdy nie podjął jakiejkolwiek decyzji finansowej bez porozumienia z żoną. Powódka sama zarządza całym majątkiem wspólnym stron, pomimo że od lat prowadzą wspólne gospodarstwo. Zastrzegł, że rodzina nigdy nie znajdowała się w niedostatku.

W realiach rozpoznawanej sprawy Sąd nie doszukał się ważnego powód w rozumieniu art. 52 § 1 KRO uzasadniającego ustanowienie przez Sąd rozdzielności majątkowej pomiędzy stronami. Strony nadal ze sobą mieszkają w budynku stanowiącym majątek wspólny. Powódka prowadzi działalność gospodarczą, którą przejęła po mężu, zaś pozwany pomaga w prowadzeniu działalności gospodarczej. Jeździ na targ do Ł., sprzedaje towar. Pomaga w gospodarstwie rolnym. Z uwagi na uzależnienie nie jest to pomoc stała i regularna, jednakże w czasie abstynencji pozwany pracuje w firmie i w gospodarstwie. Za pieniądze uzyskane z utargu robi zakupy do domu (kupuje np. mięso). Strony prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. Pozwany korzysta z obiadów przygotowanych przez powódkę. Gdy dysponuje środkami finansowymi robi zakupy do domu i korzystają z tego wspólnie z pozostałymi domownikami.

Strony wspólnie nabyły w drodze leasingu samochód osobowy. Pozwany dał na cel wkład w kwocie 30 000 złotych, zaś powódka spłaca raty leasingowe. Podnieść również należy, że zgromadzony materiał dowodowy nie wykazał, by pozwany w związku z jego uzależnieniem od alkoholu trwonił majątek, zaciągał kredyty czy pożyczki, które stanowiłyby niebezpieczeństwo dla stabilności finansowej rodziny, firmy prowadzonej przez powódkę, by pozwany uporczywie dokonywał szczególnie ryzykownych operacji finansowych zagrażających materialnym podstawom bytu rodziny.

Powyższe okoliczności świadczą o tym, że w związku małżeńskim powódki i pozwanego wspólność ustawowa nadal spełnia swoją funkcję, a jej dalsze trwanie nie zagraża interesom majątkowym stron. Prawidłowe działanie ustroju wspólności majątkowej wymaga zgodnego funkcjonowania małżeństwa, wzajemnej lojalności oraz uczciwości małżonków, co wynika z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowiących o prawach i obowiązkach małżonków, co w okolicznościach rozważanej sprawy jest nadal możliwe. Mając na względzie powyższe ustalenia i rozważania, Sąd uznał za zasadne oddalenie powództwa w całości. Wyrok Sądu Rejonowego – III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 16 grudnia 2019 r. III RC 128/19

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Adwokat Mateusz Ziębaczewski

Mateusz Ziębaczewski to doświadczony adwokat i specjalista od prawa rodzinnego. Swoją wiedzą i umiejętnościami służy klientom, pomagając im w najbardziej skomplikowanych sprawach rodzinnych. Gdy nie pisze artykułów na blogu, reprezentuje swoich klientów w sądzie, dążąc do osiągnięcia najlepszych dla nich rozwiązań.

email telefon LinkedIn

Zobacz pozostałe wpisy autora

Jarocin Gostyń Szamotuły Pleszew Czarnków Trzcianka Oborniki Chodzież Piła Gorzów Wielkopolski Konin Turek Nowy Tomyśl Leszno Wolsztyn Grodzisk Wielkopolski Gniezno Słupca Skoki Kalisz Śrem Buk Kostrzyn Duszniki Kościan Września Środa Wielkopolska Murowana Goślina Ostrów Wielkopolski Kórnik Luboń Swarzędz Opalenica Wągrowiec Krotoszyn Pobiedziska Pniewy Rogoźno Wronki Powidz S uchy Las Biedrusko Tarnowo Podgórne Komorniki Dopiewo Przykona Kleczew Czerwonak Stęszew Kleszczewo Rokietnica Międzychód, Łódź Wrocław Warszawa Katowice Kraków Rzeszów Lublin Gdańsk Szczecin Zielona Góra Opole Śląsk Kielce Olsztyn Bydgoszcz, Mińsk Mazowiecki Wołomin Pruszków Radom Otwock Legionowo Garwolin Grójec Ciechanów Grodzisk Mazowiecki Płońsk Ostrołęka, Dwór Mazowiecki Żyrardów Wyszków Mińsk Mazowiecki Łomianki Marki Ząbki Józefów Konstancin Sochaczew Nadarzyn Wólka, Kosowska Tarczyn Góra Kalwaria Wiskitki Teresin Zaborów Węgrów Warka Sokołów Przasnysz Pułtusk Raszyn Siedlce Białystok

Kancelaria Prawa Rodzinnego w Poznaniu