Poniedziałek - Sobota9.00 - 20.00
ul. Głogowska 47a lok. 1a 60-736 Poznań
Tel.+48696293998
ZapraszamyJeżeli chcesz mieć przewagę problemy powierz najlepszym specjalistom

Twoja sprawa z zakresu prawa rodzinnego jest już wystarczająco stresująca. Nie powinieneś rozbijać banku tylko po to, aby upewnić się, że jesteś chroniony

Okoliczności istniejące w chwili podziału majątku wspólnego małżonków po rozwodzie

W myśl art. 46 KC do podziału majątku, który był objęty wspólnością ustawową, stosuje się odpowiednio przepisy o dziale spadku. Z kolei dotyczący działu spadku art. 1035 KC przewiduje odpowiednie stosowanie przepisów o współwłasności w częściach ułamkowych, tj. przepisów art. 210 i następne KC. Z przepisów art. 211 i 212 KC wynika, że ustawa zna trzy sposoby zniesienia współwłasności:

 1) przez podział rzeczy wspólnej (tzw. podział fizyczny),

 2) przez przyznanie rzeczy na własność jednemu ze współwłaścicieli oraz

 3) przez sprzedaż rzeczy wspólnej (tzw. podział cywilny).

Zgodnie z art. 211 KC każdy ze małżonków może się domagać, aby zniesienie współwłasności nastąpiło przez podział rzeczy wspólnej. Zasadą jest przeto, że w razie braku odmiennej woli małżonka, podział majątku powinien nastąpić przez fizyczny podział rzeczy wspólnej. W sprawie zaś o podział majątku sąd powinien rozważyć, czy nie jest możliwe wyjście z niepodzielności w taki właśnie sposób, i dopiero po stwierdzeniu, że to nie jest możliwe lub dopuszczalne, przystąpić do oceny, który z dwu pozostałych sposobów jest bardziej odpowiedni ze względu na całokształt okoliczności w sprawie.

Stosując odpowiednio te zasady w sprawie o podział majątku wspólnego, sąd powinien nadto pamiętać, że przy rozstrzyganiu o sposobie podziału tego majątku mają istotne znaczenie okoliczności istniejące w chwili podziału tego majątku, a nie w chwili ustania wspólności ustawowej. Dlatego też ocena co do tego, jaki sposób podziału najlepiej odpowiada usprawiedliwionym interesom każdego z małżonków, wymaga rozważenia sytuacji osobistej, majątkowej i rodzinnej małżonków, istniejącej w chwili dokonywania podziału. Niewątpliwie podział fizyczny jest najbardziej sprawiedliwy z punktu widzenia indywidualnych interesów byłych małżonków, gdyż każdy z nich jest traktowany przy tym podziale w sposób jednakowy, a ponadto każdy otrzymuje w naturze część tego, co stanowiło jego własność przed podziałem. Fizyczny podział jest pożądany także z tego względu, że nie prowadzi do zasądzenia wysokich, często nierealnych spłat.

Stosunki panujące pomiędzy małżonkami mogą, a czasami nawet powinny mieć znaczenie przy wyborze przez sąd sposobu podziału majątku wspólnego. Istniejący między małżonkami konflikt, uzasadnia odstąpienie przez sąd od zniesienia współwłasności przez podział fizyczny nieruchomości. Jest to bowiem okoliczność, która powinna być brana pod uwagę w ramach całokształtu okoliczności sprawy.

[spacer]

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Leave a Reply

Prawo rodzinne Poznań adwokat radca prawny prawnik kancelaria