Poniedziałek - Sobota9.00 - 20.00
ul. Głogowska 47a lok. 1a 60-736 Poznań
Tel.+48696293998
ZapraszamyJeżeli chcesz mieć przewagę problemy powierz najlepszym specjalistom
Twoja sprawa z zakresu prawa rodzinnego jest już wystarczająco stresująca. Nie powinieneś rozbijać banku tylko po to, aby upewnić się, że jesteś chroniony

Umorzenie egzekucji komornika i długów alimentacyjnych dłużnika ojca

Dłużnik może żądać umorzenia egzekucji co do świadczeń alimentacyjnych wymagalnych w przyszłości, jeżeli uiści wszystkie świadczenia wymagalne i złoży na rachunek depozytowy Ministra Finansów sumę równającą się sumie świadczeń periodycznych za sześć miesięcy, z równoczesnym umocowaniem komornika do podejmowania tej sumy. Komornik skorzysta z tego umocowania, gdy stwierdzi, że dłużnik popadł w zwłokę z uiszczeniem świadczeń wymagalnych; równocześnie wszczyna z urzędu egzekucję.

Unormowanie to zostało wprowadzone w interesie dłużnika egzekwowanego ze względu na szczególny rodzaj dochodzonego świadczenia przez wierzyciela, który w sposób decydujący wpływa na okres trwania postępowania egzekucyjnego i egzekucji. Dotyczy on bowiem wyłącznie sytuacji, w której wierzyciel dochodzi od dłużnika świadczeń powtarzających się (periodycznych), których termin wymagalności jeszcze nie nadszedł.

Brak takiej instytucji procesowej pozbawiałby dłużnika możliwości dobrowolnego zaspokajania wierzyciela przez okres przysługiwania temu ostatniemu prawa do świadczeń powtarzających się oraz możliwości uniknięcia – w dalszej konsekwencji – obowiązku ponoszenia kosztów egzekucji, bez wyrażenia na to zgody przez wierzyciela. Regulacja ta sprawia, że do umorzenia postępowania może dojść bez zgody wierzyciela. To dłużnik egzekwowany poprzez swoje czynności może doprowadzić do umorzenia postępowania egzekucyjnego, prowadzonego przeciwko niemu, i w konsekwencji – do uchylenia zajęcia jego wynagrodzenia. Wierzyciel może bowiem zawsze złożyć wniosek o umorzenie postępowania.

Z uprawnienia przewidzianego tego może skorzystać zarówno w sytuacji, gdy przed wszczęciem przeciwko niemu egzekucji dobrowolnie spełniał świadczenia należne wierzycielowi, jak i wtedy, gdy wszczęcie egzekucji stanowiło konsekwencję braku dobrowolnego ich spełnienia.

Składając wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego, dłużnik egzekwowany powinien dołączyć do niego dokumenty potwierdzające spełnienie ww. warunków. W wypadku drugiego warunku takim dokumentem jest dowód wpłaty określonej sumy na rachunek depozytowy Ministra Finansów.

Sformułowanie „równocześnie wszczyna z urzędu egzekucję” należy tłumaczyć jako dokonanie ponownego zajęcia wynagrodzenia za pracę przez komornika na podstawie pierwotnego wniosku wierzyciela, którego złożenie doprowadziło do wszczęcia postępowania egzekucyjnego, następnie umorzonego. Ponownie zajęte wynagrodzenie za pracę może być przekazywane wierzycielowi lub komornikowi dopiero po całkowitym wyczerpaniu sumy złożonej na rachunek depozytowy Ministra Finansów.

[spacer]

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

4.9/5 - (115 votes)

Mateusz Ziębaczewski

Mateusz Ziębaczewski to doświadczony adwokat i specjalista od prawa rodzinnego. Swoją wiedzą i umiejętnościami służy klientom, pomagając im w najbardziej skomplikowanych sprawach rodzinnych. Gdy nie pisze artykułów na blogu, reprezentuje swoich klientów w sądzie, dążąc do osiągnięcia najlepszych dla nich rozwiązań.

Email: ziebaczewski@gmail.com Telefon: +48696293998

Zobacz pozostałe wpisy autora