Poniedziałek - Sobota9.00 - 20.00
ul. Głogowska 47a lok. 1a 60-736 Poznań
Tel.+48696293998
ZapraszamyJeżeli chcesz mieć przewagę problemy powierz najlepszym specjalistom
Twoja sprawa z zakresu prawa rodzinnego jest już wystarczająco stresująca. Nie powinieneś rozbijać banku tylko po to, aby upewnić się, że jesteś chroniony

Zgoda sądu na sprzedaż samochodu w imieniu małoletniego dziecka

Zgodnie z treścią art. 101 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice obowiązani są sprawować z należytą starannością zarząd majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską (§ 1). Nie mogą oni jednak bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko (§ 3). Jak słusznie podniósł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 listopada 1982 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt I CR 234/82, reprezentacja rodzica w sprawach majątkowych dziecka, jeśli obejmuje czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu, wymaga umocowania udzielonego przez Sąd opiekuńczy (art. 101 § 3 KRO). Miernikiem czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu jest ciężar gatunkowy dokonywanej czynności, jej skutki w sferze majątku małoletniego, wartości przedmiotu danej czynności oraz szeroko pojęte dobro dziecka i ochrona jego interesów życiowych. Konsekwencją braku zezwolenia Sądu opiekuńczego z art. 101 § 3 KRO jest nieważność dokonanej czynności (por. uchwała pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 30 kwietnia 1977 roku, III CZP 73/76 – OSNCP z 1978 r. Nr 2, poz. 19).

Sprawa sądowa opracowana przez Kancelarię

Zezwolenie na zawarcie umowy sprzedaży udziałów w przedmiotowej rzeczy ruchomej w postaci auta osobowego marki V. (…) o numerze rejestracyjnym (…) leży w interesie dziecka. Zwrócić należy bowiem uwagę, że przedmiotowe auta zostało wyprodukowane w 1997 roku, a zatem w chwili osiągnięcia pełnoletności małoletnich dzieci, na co wskazywał wnioskodawca w uzasadnieniu wniosku, będzie ono ponad 30 letnim autem. Istotnym jest również, że przedmiotowy pojazd stanowi współwłasność łącznie 5 osób. Dlatego też, w ocenie Sądu, w realiach niniejszej sprawy trudno sobie wyobrazić, aby samochód ten mógł zostać wykorzystany z większym pożytkiem dla małoletnich niż sprzedaż, tym bardziej, że wartość auta nie jest znacząca, a kwota uzyskana ze sprzedaży ma być przeznaczona na usprawiedliwione potrzeby małoletnich synów w zakresie edukacji.

Dlatego też, zdaniem Sądu, wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zarządu majątkiem małoletnich M. i F. S., polegającej na sprzedaży należących do nich udziałów w samochodzie osobowym marki V. (…) o numerze rejestracyjnym (…), zasługuje na uwzględnienie. Przy czym sprzedaż auta powinna nastąpić za kwotę nie niższą niż 5.000,00 złotych.

Zgoda sądu na sprzedaż samochodu w imieniu małoletniego dziecka Poznań

W celu zabezpieczenia powyższych środków Sąd zobowiązał wnioskodawcę A. S. (1) do wykorzystania środków uzyskanych ze sprzedaży udziałów małoletnich w przedmiotowym pojeździe na edukację małoletnich.

Jednocześnie zobowiązano ojca małoletnich do nadesłania Sądowi sprawozdania z dokonanych czynności wraz z kopią umowy sprzedaży udziałów małoletnich w samochodzie osobowym marki V. (…) o numerze rejestracyjnym (…) w terminie miesiąca od jej dokonania wraz ze sprawozdaniem wykorzystania środków uzyskanych ze sprzedaży udziałów małoletnich. Postanowienie Sądu Rejonowego- III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 5 grudnia 2017 r. III Nsm 228/17

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (100 votes)

Mateusz Ziębaczewski

Mateusz Ziębaczewski to doświadczony adwokat i specjalista od prawa rodzinnego. Swoją wiedzą i umiejętnościami służy klientom, pomagając im w najbardziej skomplikowanych sprawach rodzinnych. Gdy nie pisze artykułów na blogu, reprezentuje swoich klientów w sądzie, dążąc do osiągnięcia najlepszych dla nich rozwiązań.

Email: ziebaczewski@gmail.com Telefon: +48696293998

Zobacz pozostałe wpisy autora