Poniedziałek - Sobota9.00 - 20.00
ul. Głogowska 47a lok. 1a 60-736 Poznań
Tel.+48696293998
ZapraszamyJeżeli chcesz mieć przewagę problemy powierz najlepszym specjalistom
Twoja sprawa z zakresu prawa rodzinnego jest już wystarczająco stresująca. Nie powinieneś rozbijać banku tylko po to, aby upewnić się, że jesteś chroniony

Ugoda i zgoda na rozdzielność majątkową małżonków

Artykuł 52 KRO przewiduje możliwość rozdzielności majątkowej małżonków z ważnych powodów. Nakłada to na Sąd orzekający obowiązek ustalenia, czy w konkretnej sprawie „ważne powody” rzeczywiście wystąpiły. Poczynienie szczegółowych ustaleń jest ważne, zwłaszcza w tych sprawach, gdy powód domaga się rozdzielności majątkowej z mocą wsteczną. Art. 431 KPC w związku z art. 452 KPC wyłączają możliwość rozstrzygnięcia sprawy o rozdzielność majątkową w oparciu jedynie o przyznanie faktów i uznanie powództwa przez pozwanego, z wyłączenia tego bowiem wypływa wskazówka, że postępowanie dowodowe w tego rodzaju sprawach nie może zostać zredukowane, lecz powinno zostać przeprowadzone w całej pełni, starannie i wnikliwie. Odnosi się to do każdego rozstrzygnięcia o rozdzielności majątkowej, także do takiego, które wywołuje skutki od daty wyrokowania, ale ze szczególną uwagą musi być respektowane przez sąd w razie, gdy orzeka on o rozdzielności majątkowej z datą wsteczną.

Konieczne jest wtedy ustalenie, czy i jakie poważniejsze zobowiązania zostały zaciągnięte przez pozwanego małżonka, na jakie cele zostały zużyte ew. uzyskane kredyty i pożyczki, w jaki sposób są one zabezpieczone itp. Wszystko to jest potrzebne celem upewnienia się, czy motywy jakie skłoniły powoda (a w razie uznania przez pozwanego – oboje małżonków) do wnoszenia o sądową rozdzielność majątkową, nie mają w istocie na celu pozbawienia wierzycieli możliwości zaspokojenia się ze wspólnego majątku małżonków, względnie przerzucenia ciężaru odpowiedzialności majątkowej na osoby trzecie, zabezpieczające zobowiązania małżonków.

Bez odpowiednich w tych kwestiach ustaleń nie jest możliwa ocena, czy istnieją ważne przyczyny rozdzielność majątkową – zwłaszcza z mocą wsteczną. Pamiętać przy tym należy, że jeśli istnieje w tej kwestii zgoda obojga małżonków, mogą oni zawrzeć stosownej treści umowę (art. 47 KRO), oczywiście ze skutkami prawnymi jedynie na przyszłość, zaś jeżeli w sprawie istnieją przesłanki uznania, w sytuacji opisanej w art. 41 § 3 KRO, że zaspokojenie wierzyciela, którego dłużnikiem jest tylko jeden z małżonków, z majątku wspólnego byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, to współmałżonek tegoż dłużnika ma szansę uzyskania sądowego ograniczenia a nawet wyłączenia możliwości zaspokojenia wierzyciela z majątku wspólnego.

[spacer]

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (113 votes)

Mateusz Ziębaczewski

Mateusz Ziębaczewski to doświadczony adwokat i specjalista od prawa rodzinnego. Swoją wiedzą i umiejętnościami służy klientom, pomagając im w najbardziej skomplikowanych sprawach rodzinnych. Gdy nie pisze artykułów na blogu, reprezentuje swoich klientów w sądzie, dążąc do osiągnięcia najlepszych dla nich rozwiązań.

Email: ziebaczewski@gmail.com Telefon: +48696293998

Zobacz pozostałe wpisy autora