Twoja sprawa z zakresu prawa rodzinnego jest już wystarczająco stresująca. Nie powinieneś rozbijać banku tylko po to, aby upewnić się, że jesteś chroniony

Wygaśnięcie i uchylenie alimentów na dziecko, które nie uczy się w szkole

Obowiązek alimentacyjny polegający na dostarczaniu środków utrzymania, a więc w miarę potrzeby środków wychowania, obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo, przy czym rodzice zobowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Przepis art. 133 KRO określa ogólne przesłanki istnienia obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka. I tak obowiązek ten istnieje, jeżeli dziecko, nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie a dochody z jego majątku nie wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania, bądź też, jeżeli jest ono wprawdzie w stanie utrzymać się samodzielnie a dochody z jego majątku nie wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Poza powyższymi przypadkami uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku. Dziecko pozostaje w takiej samej sytuacji wobec zobowiązanych do alimentacji rodziców, jak każdy krewny uprawniony do alimentacji.

Zakres potrzeb dziecka , które powinny być przez rodziców zaspokojone wyznacza treść art. 96 KRO, zgodnie z którym rodzice obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie –odpowiednio do uzdolnień –do pracy dla dobra społeczeństwa. Dlatego też rodzice w zależności od swych możliwości są obowiązani zapewnić dziecku środki do zaspokojenia zarówno jego potrzeb fizycznych (opieki, mieszkania, wyżywienia, odzieży, higieny osobistej, leczenia, jak i duchowych (kulturalnych), także środki wychowania . Zawsze jednak każde dziecko musi mieć zapewnione podstawowe warunki egzystencji w postaci wyżywienia, stosownej do wieku i pory roku odzieży, środków ochrony zdrowia , kształcenia oraz pieczy nad jego osobą i majątkiem. Wyjście poza wymienione potrzeby zależy już tylko od osobistych cech dziecka oraz od możliwości finansowych zobowiązanego.

Granice obowiązku alimentacyjnego wyznacza przepis art. 135 § 1 i 2 KRO stanowiący o tym, że warunkowane są one z jednej strony zakresem usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, a z drugiej strony możliwościami majątkowymi i zarobkowymi zobowiązanego do alimentacji.

Zgodnie z art. 138 KRO strona może żądać zmiany umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego w przypadku zmiany stosunków, w tym głównie majątkowych. Przez zmianę stosunków rozumie się istotne zmniejszenie lub ustanie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji lub istotne zwiększenie się usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, wskutek czego ustalony zakres obowiązku alimentacyjnego wymaga skorygowania przez stosowne zmniejszenie lub zwiększenie świadczeń alimentacyjnych stron.

Alimenty są rodzajem świadczeń polegającym na okresowym wypłacaniu środków pieniężnych osobie uprawnionej w celu zapewnienia jej środków utrzymania i wychowania. Udzielanie pomocy finansowej dziecku, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie oraz zaspokajanie jego potrzeb jest obowiązkiem obojga rodziców. Obowiązek ten zwany alimentacyjnym reguluje art. 133 § 1 KRO. Rodzice mają obowiązek finansowego wspierania swoich dzieci do momentu ich usamodzielnienia się.

Wygaśnięcie i uchylenie alimentów na dziecko, które nie uczy się w szkole Poznań

Szczególnym przykładem zmiany stosunków, w rozumieniu art. 138 KRO, jest wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka wskutek osiągnięcia przezeń zdolności do samodzielnego utrzymywania się, co najczęściej łączy się z możliwością podjęcia pracy zarobkowej. Zgodnie z art. 133 § 1 KRO rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie samodzielnie się utrzymać chyba, że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie jego kosztów utrzymania i wychowania. W myśl § 2 tegoż przepisu poza wymienionym wyżej wypadkiem uprawnionym do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten kto znajduje się w niedostatku.

Potrzeby uprawnionego oraz możliwości zobowiązanego ulegają zmianie tym samym może ulegać zmianie wysokość alimentów. Dlatego w razie stosunków zarówno uprawniony jak i zobowiązany mogą żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Zmiana stosunków może prowadzić do uchylenia obowiązku alimentacyjnego bądź do podwyższenia lub obniżenia alimentów.

Sprawa sądowa opracowana przez Kancelarię

Między stronami był spór co do istnienia przesłanek do uchylenia ewentualnie obniżenia obowiązku alimentacyjnego. W niniejszej sprawie znaczenie ma jednak głównie sytuacja pozwanego. Pozwany M. C. jest już osobą pełnoletnią i zdolną do samodzielnego utrzymania. Pozwany nie kontynuuje nauki, nie zarejestrował się jako osoba bezrobotna, nie podjął pracy.

Analiza dowodowa wskazuje, iż w dacie orzekania ostatnich alimentów powód T. C. pracował na umowę zlecenie, mieszkał z matką. Powód dwa lata temu przeszedł operację onkologiczną, dlatego obecnie przebywa na rencie. Powód regularnie płaci alimenty.

Jest bezsprzeczne, iż aktualnie pozwany M. C. nie uczy się i nie pracuje, nie podejmuje nawet prac dorywczych. Co więcej, pomimo deklaracji składanych w czasie postępowania, nie podszedł do egzaminu maturalnego nie przedstawiając tak naprawdę żadnego usprawiedliwienia. Powołał się na sprawy osobiste o których nie chce mówić. Obecnie pozwany ma uprawnienia zawodowe w zakresie mechaniki samochodowej, może podjąć pracę zawodową gdyż nie ma żadnego orzeczenia o niepełnosprawności. Same częste wizyty u lekarza ortopedy, zaświadczenia lekarskie nie są podstawą do przyjęcia, iż pozwany nie może sam siebie utrzymać. Pozwany deklaruje, iż od września znowu chce podjąć naukę, przystąpić do matury ale jest to zdarzenie przyszłe, niepewne a Sąd musi brać pod uwagę stan rzeczy istniejący w dacie wydania orzeczenia. Zdobywanie kolejnego etapu wykształcenia pozwany winien czynić na własny rachunek, skoro ma już możliwość samodzielnego utrzymania.

Wygaśnięcie i uchylenie alimentów na dziecko, które nie uczy się w szkole Poznań

Pozwany posiada zawód i określone możliwości zarobkowe co powoduje, iż trudno w przypadku pozwanego mówić o niedostatku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także z treścią licznych orzeczeń sądów powszechnych rodzice powinni utrzymywać dziecko, dopóki uczy się zgodnie ze swoimi uzdolnieniami. Co do zasady przyjmuje się, że granicą jest ukończenie studiów wyższych ponieważ uprawnienie do otrzymania środków utrzymania od rodziców po osiągnięciu pełnoletniości ma służyć zdobyciu odpowiedniego wykształcenia, a tym samym możliwości samodzielnego finansowego utrzymania. Pozwany dwukrotnie nie podszedł do matury co w ocenie Sądu wskazuje, iż nie przykłada się do obowiązków szkolnych. Pozwany nie wykazał, by był w stanie niedostatku, co mogłoby być źródłem dalszego trwania obowiązku alimentacyjnego na podstawie art. 133 § 2 KRO.

Biorąc powyższe pod uwagę Sąd doszedł do przekonania, że roszczenie powoda T. C. podlega uwzględnieniu i alimenty należało uchylić. Od ostatnio zasądzonych alimentów sytuacja stron zmieniła się ale jak już wskazano decydująca w sprawie jest sytuacja pozwanego, który obecnie nie uczy się i nie pracuje tłumacząc to swoją sytuacją zdrowotną. Nie można uznać, iż pozwany jest dzieckiem, które nie może się samodzielnie utrzymać, w rozumieniu treści art. 133 k.r. o.. Mając powyższe na uwadze w punkcie 1 wyroku Sąd uchylił obowiązek alimentacyjny powoda T. C. wobec pozwanego M. C. ustalony ostatnio wyrokiem Sądu Rejonowego. Wyrok Sądu Rejonowego – III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 10 czerwca 2019 r. III RC 388/18

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Adwokat Mateusz Ziębaczewski

Mateusz Ziębaczewski to doświadczony adwokat i specjalista od prawa rodzinnego. Swoją wiedzą i umiejętnościami służy klientom, pomagając im w najbardziej skomplikowanych sprawach rodzinnych. Gdy nie pisze artykułów na blogu, reprezentuje swoich klientów w sądzie, dążąc do osiągnięcia najlepszych dla nich rozwiązań.

email telefon LinkedIn

Zobacz pozostałe wpisy autora

Jarocin Gostyń Szamotuły Pleszew Czarnków Trzcianka Oborniki Chodzież Piła Gorzów Wielkopolski Konin Turek Nowy Tomyśl Leszno Wolsztyn Grodzisk Wielkopolski Gniezno Słupca Skoki Kalisz Śrem Buk Kostrzyn Duszniki Kościan Września Środa Wielkopolska Murowana Goślina Ostrów Wielkopolski Kórnik Luboń Swarzędz Opalenica Wągrowiec Krotoszyn Pobiedziska Pniewy Rogoźno Wronki Powidz S uchy Las Biedrusko Tarnowo Podgórne Komorniki Dopiewo Przykona Kleczew Czerwonak Stęszew Kleszczewo Rokietnica Międzychód, Łódź Wrocław Warszawa Katowice Kraków Rzeszów Lublin Gdańsk Szczecin Zielona Góra Opole Śląsk Kielce Olsztyn Bydgoszcz, Mińsk Mazowiecki Wołomin Pruszków Radom Otwock Legionowo Garwolin Grójec Ciechanów Grodzisk Mazowiecki Płońsk Ostrołęka, Dwór Mazowiecki Żyrardów Wyszków Mińsk Mazowiecki Łomianki Marki Ząbki Józefów Konstancin Sochaczew Nadarzyn Wólka, Kosowska Tarczyn Góra Kalwaria Wiskitki Teresin Zaborów Węgrów Warka Sokołów Przasnysz Pułtusk Raszyn Siedlce Białystok

Kancelaria Prawa Rodzinnego w Poznaniu