Zmiana i powrót do nazwiska po rozwodzie

Zmiana i powrót do nazwiska po rozwodzie

W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

Były mąż nie może domagać się odebrania swojej byłej żonie prawa do nazwiska nabytego przez małżeństwo, jako że kodeks rodzinny i opiekuńczy takiej możliwości nie przewiduje. Sąd rozwodowy nie może zamieścić takiego orzeczenia w samym wyroku rozwodowym. Także żaden inny organ nie jest uprawniony do przyjęcia oświadczenia.

Jeżeli upłynął już trzymiesięczny termin do powrotu do poprzedniego nazwiska, rozwiedziony małżonek może dochodzić zmiany nazwiska w postępowaniu administracyjnym na zasadach ogólnych. Do ważnych względów uzasadniających wówczas zmianę nazwiska zaliczyć należy w pierwszym rzędzie okoliczność rozwodu i wolę powrotu do dawnego nazwiska.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz