Twoja sprawa z zakresu prawa rodzinnego jest już wystarczająco stresująca. Nie powinieneś rozbijać banku tylko po to, aby upewnić się, że jesteś chroniony

Obniżenie i zmniejszenie alimentów z powodu choroby

Zgodnie z treścią art. 133 KRO rodzice są obowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie chyba, że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Zgodnie z treścią art. 135 KRO zakres świadczeń alimentacyjnych wyznaczają z jednej strony usprawiedliwione potrzeby uprawnionego, z drugiej zaś rzeczywiste możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego. Współzależność między tymi dwoma czynnikami wyraża się w tym, że usprawiedliwione potrzeby uprawnionego powinny być zaspokajane w takim zakresie, w jakim pozwalają na to możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego. Zgodnie z ugruntowanymi poglądami judykatury i doktryny prawniczej zatem dopiero ustalenie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego, następnie porównanie tych wartości umożliwia ustalenie, czy i w jakim zakresie potrzeby uprawnionego mogą być zaspokojone przez zobowiązanego.

Jak wskazuje się w doktrynie i orzecznictwie, zakres potrzeb uprawnionego małoletniego dziecka wyznacza przede wszystkim dyrektywa zaspokajania przez rodziców potrzeb ekonomicznych dziecka zgodnie z zasadą równej stopy życiowej (por. wyrok SN z dn. 7.06.1972 r., III CZP 43/72, OSNCP 1972, nr 11, poz. 198; uchwał SN z dn. 31.01.1986 r., III CZP 76/85, OSNC 1987, nr 1, poz. 4).

Obniżenie i zmniejszenie alimentów z powodu choroby Poznań

Możliwości zarobkowe osoby zobowiązanej nie wynikają z faktyczne osiąganych zarobków i dochodów, ale stanowią środki pieniężne, które osoba zobowiązana może i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności, stosownie do swych sił umysłowych i fizycznych. W uzasadnieniu uchwały 7 sędziów SN z dnia 26 maja 1995 r., III CZP 178/94 (LEX nr 4233), Sąd Najwyższy podkreślił, że: „ustalenie możliwości zarobkowych (majątkowych) zobowiązanego do alimentacji ma często charakter hipotetyczny, gdyż kryterium takich możliwości nie zawsze są zarobki osiągane aktualnie przez zobowiązanego, lecz sama zdolność do uzyskania wyższego wynagrodzenia. Jeżeli zatem – najczęściej – wysokość alimentów sąd ustala na podstawie zarobków otrzymywanych przez pozwanego, to nie dlatego, że pomija dyspozycję art. 135 § 1 KRO, lecz z tej racji, że zarobki te odpowiadają możliwościom zobowiązanego. Wszystko to prowadzi to do konkluzji, że poza całokształtem okoliczności faktycznych, które w sprawie o alimenty sąd obowiązany jest wziąć pod uwagę, istnieje pewna sfera ocen, które odnoszą się do przypuszczenia, domysłu, a nie do faktów jako okoliczności rzeczywistych”. Podkreślić także należy, że rodzice są zobowiązani do podzielenia się z dzieckiem nawet najmniejszym dochodem, zaś obowiązkiem rodzica jest zaspokajanie potrzeb dziecka, zwłaszcza, gdy jest niepełnoletnie.

Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego. Kierując się tymi równorzędnymi przesłankami Sąd ustala wysokość konkretnego obowiązku alimentacyjnego.

Zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego można żądać w razie zmiany stosunków (art. 138 KRO), przy zachowaniu reguł wynikających z art. 135 KRO. Poprzez pojęcie „stosunków” należy rozumieć okoliczności istotne z punktu widzenia ustawowych przesłanek obowiązku alimentacyjnego i jego zakresu. Zatem zmiana stosunków to zmiana okoliczności, od których zależy istnienie i zakres obowiązku alimentacyjnego – rozumie się przez to zwiększenie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub istotne zmniejszenie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego, które uzasadniają potrzebę skorygowania -zmniejszenia lub zwiększenia- wysokości świadczeń alimentacyjnych. Należy wziąć pod uwagę okoliczności mogące świadczyć o zmianie stosunków majątkowych stron takie jak: zmiana stosunków własnościowych powodująca utratę bądź zwiększenie majątku, okoliczności świadczące o zmianie możliwości zarobkowych stron, a także stan faktyczny. Zaznaczyć trzeba, że zmiana stosunków będąca podstawą do zmiany orzeczenia musi zaistnieć po uprawomocnieniu się wyroku, w którym zasądzono alimenty (wyrok SN z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie o sygn. akt I CKN 274/99).

Podkreślenia wymaga, że zmiana orzeczenia alimentacyjnego na podstawie art. 138 KRO jest dopuszczalna tylko w razie zmiany stosunków powstałych po wydaniu tego orzeczenia i porównania stanu istniejącego w dacie uprzedniego orzeczenia ze stanem obecnym. Przy czym dowodzenie w przedmiocie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości majątkowych zobowiązanego ma na celu wykazanie zmian w tym zakresie i nie może zmierzać do polemiki z ustaleniami poczynionymi w poprzedniej sprawie, które jak już wskazano objęte są powagą rzeczy osądzonej.

Sprawa sądowa opracowana przez Kancelarię

Od daty ostatniego orzeczenia w przedmiocie alimentów minęło dziesięć lat i w ocenie Sądu po stronie powoda jak i jego małoletniego doszło w tym czasie do zmiany stosunków, które uzasadniały obniżenie dotychczas ustalonych alimentów. Wskazać należy, że powód P. H. w związku ze zdiagnozowaniem nowotwór nerki z przerzutami na płuca podjął chemioterapię. Nie pracuje, przebywa na zasiłku rehabilitacyjnym. Obecnie powód nie ma szans na całkowite wyzdrowienie. Nie spełnia również przesłanek otrzymania renty chorobowej. Wcześniej powód był zdrowym mężczyzną, wyjeżdżał za granicę do pracy, a jego dochód miesięczny był znacznie wyższy niżeli ten który otrzymuje w chwili obecnej. Wywiązywał się z ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego.

Jednocześnie podkreślić należy, że sytuacja ekonomiczna matki J. H. uległa nieznacznej poprawie, bowiem K. S. oprócz wynagrodzenia ma możliwości otrzymania dodatkowych środków za pracę w godzinach nadliczbowych czy pracy w tworzonych okazjonalnie komisjach. Oczom Sądu jednak nie umknął fakt, iż w związku z nauką małoletniego J. poza M. musi ponosić dodatkowe koszty, które jednak nie są wygórowane w stosunku do osiąganych dochodów. Należy także podkreślić, iż jej starsza córka z poprzedniego związku podjęła dorywcze zatrudnienie, z którego osiąga stosunkowo niewielki dochód, jednak stały. Poza tym jak wskazała sama K. S. od stycznia przyszłego roku jest szansa na otrzymanie przez córkę pomocy socjalnej z uczelni.

Obniżenie i zmniejszenie alimentów z powodu choroby Poznań

Sąd wyjaśnił, że obniżenie alimentów uzasadnia ciężka sytuacja powoda w jakiej obecnie się znalazł. Powód nie posiada stałego dochodu, utrzymuje się z niskiego świadczenia rehabilitacyjnego, które jest świadczeniem przyznanym do dnia 20 czerwca bez możliwości otrzymania renty chorobowej. Dodatkowo powód poddany jest leczeniu chemioterapią, bez większych szans na całkowite wyzdrowienie.

Natomiast odnośnie sytuacji finansowej małoletniego uprawnionego uległa ona nieznacznej poprawie od daty poprzedniego orzeczenia w przedmiocie alimentów. Matka małoletniego w dalszym ciągu pracuje jako sekretarka w szkole i osiąga nieco wyższe dochody, ponadto jak sama wskazała ma możliwość otrzymania dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych oraz za udział w pracy w komisjach, w których chętnie bierze udział. Wykazała, że jest w stanie zarobkować na wyższym poziomie niżeli przy ustalaniu poprzedniego obowiązku alimentacyjnego. Mimo wydatków związanych z kształceniem małoletniego J. poza miejscem zamieszkania jest w stanie wydatkować na jego szkołę i wiązanych z tym kosztami. Ponadto jej starsza córka studiująca w G. podjęła dorywcze zatrudnienie i nie obciąża budżetu domowego.

W ocenie Sądu świadczenia alimentacyjne otrzymywane od powoda przez małoletniego J. H. w wysokości 500 zł miesięcznie w obecnej trudnej sytuacji powoda znacznie odbiegają od jego możliwości finansowych. Należało zaznaczyć, że dziecko ma prawo do życia na podobnej stopie życiowej jak jego rodzice. W obecnej sytuacji stopa życiowa jednego z rodziców uległa pogorszeniu w związku z czym nie mogło to umknąć niezauważone. Wobec ciężkiej sytuacji ojca małoletniego Sąd uznał, że istnieją przesłanki do zmiany dotychczas ustalonego obowiązku alimentacyjnego i w tym zakresie obniżył alimenty ustalone ostatnim obowiązkiem od powoda P. H. na rzecz małoletniego J. H. z kwoty po 500 zł miesięcznie do kwoty po 100 zł miesięcznie. Wyrok Sądu Rejonowego – III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 29 listopada 2019 r. III RC 126/19

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Adwokat Mateusz Ziębaczewski

Mateusz Ziębaczewski to doświadczony adwokat i specjalista od prawa rodzinnego. Swoją wiedzą i umiejętnościami służy klientom, pomagając im w najbardziej skomplikowanych sprawach rodzinnych. Gdy nie pisze artykułów na blogu, reprezentuje swoich klientów w sądzie, dążąc do osiągnięcia najlepszych dla nich rozwiązań.

email telefon LinkedIn

Zobacz pozostałe wpisy autora

Jarocin Gostyń Szamotuły Pleszew Czarnków Trzcianka Oborniki Chodzież Piła Gorzów Wielkopolski Konin Turek Nowy Tomyśl Leszno Wolsztyn Grodzisk Wielkopolski Gniezno Słupca Skoki Kalisz Śrem Buk Kostrzyn Duszniki Kościan Września Środa Wielkopolska Murowana Goślina Ostrów Wielkopolski Kórnik Luboń Swarzędz Opalenica Wągrowiec Krotoszyn Pobiedziska Pniewy Rogoźno Wronki Powidz S uchy Las Biedrusko Tarnowo Podgórne Komorniki Dopiewo Przykona Kleczew Czerwonak Stęszew Kleszczewo Rokietnica Międzychód, Łódź Wrocław Warszawa Katowice Kraków Rzeszów Lublin Gdańsk Szczecin Zielona Góra Opole Śląsk Kielce Olsztyn Bydgoszcz, Mińsk Mazowiecki Wołomin Pruszków Radom Otwock Legionowo Garwolin Grójec Ciechanów Grodzisk Mazowiecki Płońsk Ostrołęka, Dwór Mazowiecki Żyrardów Wyszków Mińsk Mazowiecki Łomianki Marki Ząbki Józefów Konstancin Sochaczew Nadarzyn Wólka, Kosowska Tarczyn Góra Kalwaria Wiskitki Teresin Zaborów Węgrów Warka Sokołów Przasnysz Pułtusk Raszyn Siedlce Białystok

Kancelaria Prawa Rodzinnego w Poznaniu